Vítejte

Proud_web_audiobible_MP3_buttonNa těchto stránkách si můžete zdarma poslechnout či stáhnout namluvený Kralický text Písma svatého z roku 1613 opravený podle původních textů, tj. v revizi Jana Karafiáta z roku 1915.

Nahrávky můžete volně používat a šířit za podmínky, že uvedete zdroj a nebudete je užívat ke komerčním účelům.

V tuto chvíli jsou k dispozici 4 knihy Starého zákona (Gn, Ex, Lv, Nu) a 7 knih Nového zákona (Mt, J, Ř, Ga, Ef, Fp, Ko), což je téměř 23 hodin poslechu. Postupně budou přibývat další knihy.

“… svatá Písma znáš, kteráž tě mohou moudrého učiniti k spasení skrze víru, kteráž jest v Kristu Ježíši. Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.” (2Tm 3,15-16)

Novinky

Březen 2024: Přidány kapitoly 7 a 8 Markova evangelia a kapitola 3 knihy Deuteronomium