Nový zákon

Kniha Kapitoly
Evangelium S. Matouše 28
Evangelium S. Marka 16
Evangelium S. Lukáše 24
Evangelium S. Jana 21
Skutkové S. Apoštolů 28
Epištola S. Pavla k Římanům 16
První epištola S. Pavla ke Korintským 16
Druhá epištola S. Pavla ke Korintským 13
Epištola S. Pavla ke Galatským 6
Epištola S. Pavla ke Efezským 6
Epištola S. Pavla k Filipenským 4
Epištola S. Pavla k Kolossenským 4
První epištola S. Pavla k Tessalonicenským 5
Druhá epištola S. Pavla k Tessalonicenským 3
První epištola S. Pavla k Timoteovi 6
Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi 4
Epištola S. Pavla k Titovi 3
Epištola S. Pavla k Filemonovi 1
Epištola S. Pavla k Židům 13
Epištola S. Jakuba 5
První epištola S. Petra 5
Druhá epištola S. Petra 3
První epištola S. Jana 5
Druhá epištola S. Jana 1
Třetí epištola S. Jana 1
Epištola S. Judy 1
Zjevení S. Jana 22