Nový zákon

KnihaKapitoly
Evangelium S. Matouše28
Evangelium S. Marka16
Evangelium S. Lukáše24
Evangelium S. Jana21
Skutkové S. Apoštolů28
Epištola S. Pavla k Římanům16
První epištola S. Pavla ke Korintským16
Druhá epištola S. Pavla ke Korintským13
Epištola S. Pavla ke Galatským6
Epištola S. Pavla ke Efezským6
Epištola S. Pavla k Filipenským4
Epištola S. Pavla k Kolossenským4
První epištola S. Pavla k Tessalonicenským5
Druhá epištola S. Pavla k Tessalonicenským3
První epištola S. Pavla k Timoteovi6
Druhá epištola S. Pavla k Timoteovi4
Epištola S. Pavla k Titovi3
Epištola S. Pavla k Filemonovi1
Epištola S. Pavla k Židům13
Epištola S. Jakuba5
První epištola S. Petra5
Druhá epištola S. Petra3
První epištola S. Jana5
Druhá epištola S. Jana1
Třetí epištola S. Jana1
Epištola S. Judy1
Zjevení S. Jana22